Dossier Energie & Milieu

Achtergrondinformatie, tips, best practices etc over Energie & Milieu. Heeft u aanvullingen op deze informatie of wilt u zelf actief uw kennisdelen, maak dan gebruik van de reactiemogelijkheden of meldt u (gratis) aan voor een account.

Duurzaam gezellig in Nieuwland. Peter Rook aan het woord.

Nieuwland wordt de duurzaamste én de leukste wijk van Nederland als het aan Peter Rook ligt. Hij vertelt waarom.
“Papa, waarom woon ik in de saaiste wijk van Nederland?” vroeg Rook´s zoontje hem vier jaar geleden. Rook was geschokt. Toen zijn werk stopte en hij meer tijd kreeg, greep hij de kans om zijn wijk wat […]

Energie besparen in een kantoor? Belastingaftrek of subsidie is mogelijk.

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Bij veel kantoren in Nederland, dus ook in Amersfoort, moeten maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan. […]

Zonnestroom in de binnenstad: dit zijn de mogelijkheden

Het is moeilijk, maar niet onmogelijk om zonne-energie te gebruiken in de binnenstad. Godfried Reuser is lid van de werkgroep duurzame energie van het Binnenstad Bewoners Netwerk. Hij legt uit wat de mogelijkheden zijn
Panelen op je eigen dak
De binnenstad is beschermd stadsgezicht en er zijn veel monumenten. In het beschermde stadsgezicht mag een zonnepaneel niet […]

Energiebesparing in de binnenstad: werkgroep duurzaam wonen

Het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort is een groep binnenstadbewoners die de leefbaarheid van de binnenstad wil vergroten door zoveel mogelijk bewoners te activeren om mee te praten en mee te beslissen over hun wijk, waar mogelijk met professionele krachten (bijv. gemeente, politie, SWA). Zij inventariseren de ideeën van bewoners en proberen een netwerk te creëren […]

Een elektrische deelauto: hoe werkt dat in Nieuwland?

De Gemeente Amersfoort heeft de ambitie: “Amersfoort Co2 Neutraal in 2030”. Daarbij is
de auto een belangrijke pijler, omdat de auto voor een groot deel van de Co2 uitstoot zorgt. Duurzaam Nieuwland wil mensen graag enthousiast maken voor de elektrische
deelauto.
Dat houdt in dat bijvoorbeeld 2 tot 5 gezinnen hun tweede auto inwisselen voor één
gezamenlijke elektrische deelauto. […]

Zonnepanelen op scholen in Amersfoort

In Amersfoort staan verschillende scholen, die zonnepanelen op het dak hebben liggen. Al in het voorjaar van 2013 zijn bij basisschool De Kubus 60 zonnepanelen geplaatst. Daarmee kan de school het grootste deel van haar eigen elektriciteit opwekken.
In de zomer van 2016 zijn bij basisschool ‘t Anker 100 zonnepanelen geplaatst. Daarmee kan de school al haar eigen elektriciteit opwekken. Bekijk hier hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. […]