Dossiers Mens & Maatschappij

In dit dossier treft u achtergrondinformatie, best practices, handleidingen en andere relevante publicaties die van belang zijn bij het verduurzamen van de zorg. Ook maakt u kennis met initiatieven en samenwerkingsverbanden in de regio Amersfoort.

Winnaar Wijkstrijd Nieuwland bekend

We schreven al eerder over de Wijkstrijd in Nieuwland. Inmiddels is de winnaar bekend! Verschillende straten in de wijk Nieuwland gingen in oktober en november de competitie met elkaar aan om het autogebruik zo klein mogelijk te maken. Edwin Sjoers is de meest duurzame reiziger van de wijk gebleken. Hij heeft de Wijkstrijd gewonnen.
26 Inwoners van […]

Appartementen in leegstaande kantoren: snel, kosteneffectief en duurzaam

Met zijn organisatie One Planet wil Paul Heistein een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Al 11 jaar kijkt Heistein vanuit zijn kantoor op het Stationsplein uit op leegstaande kantoorgebouwen. Bij het zien van leegstand vroeg hij zich af of het niet mogelijk was om een prefab “IKEA-of Legopakket”appartement te ontwikkelen waarmee leegstaande gebouwen op een snelle, […]

Een klimaatbestendige en biodiverse stad

Amersfoorter en bestuurder van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier, Fokke de Jong, deelde op Twitter deze animatie. Ook voor bewoners van Amersfoort om een klimaatbestendige en biodiverse stad te creëren.

Wat gebeurt er in de stad? Zonnepanelen, elektrische auto’s, gasloze huizen ….

Waar liggen de zonnepanelen in Amersfoort en wat leveren ze op? Waar in de stad rijden mensen in elektrische deelauto’s en hoe bevalt dat? Onlangs maakten we een kort overzicht van initiatieven in de stad die zich bezighouden met bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische auto’s en huizen die helemaal zijn gericht op een zo klein mogelijke belasting van het […]

Regio Amersfoort voorbereid op economie van morgen

Raad voor Economische Ontwikkeling regio Amersfoort presenteert rapport ‘Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen’
De Raad voor Economische Ontwikkeling de regio Amersfoort (REO) heeft het advies van de commissie van Ek tegen het licht gehouden. Het rapport van de commissie van Ek gaat over de economische versterking van Amersfoort en verscheen in 2009. De […]

26 Februari: Duurzaam lijsttrekkersdebat Amersfoort

Op 26 februari debatteren de lijsttrekkers van de Amersfoortse politieke partijen met elkaar over de acties die de komende periode nodig zijn voor een duurzame toekomst van de stad: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Wie gaat er nu écht voor resultaat in de praktijk? Wat betekent dat concreet in 2014-2018?

Woensdag 26 februari 2014, de Observant, […]