033Energie | Event over comfortabel wonen zonder energierekening

  Een mooi huis met optimaal wooncomfort en een gezond binnenklimaat. Zonder te verhuizen en met dezelfde woonlasten. Dat is mogelijk met een Nul-op-Meter renovatie. Donderdag 10 maart organiseert 033Energie, het energieloket van Amersfoort, een informatiebijeenkomst over ‘Het Nieuwe Wonen’. Tot de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden woningen slecht geïsoleerd. Dat betekent jaar […]

Themamiddag Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijf & onderwijs

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. […]

4 juni: EBU College Smart cities

4 en 5 juni staan in Utrecht in het teken van smart cities! Daarom nodigen we u graag uit voor het EBU College op donderdagmiddag 4 juni over smart cities. Keynote spreker Matthijs Kouw (Planbureau voor de Leefomgeving) gaat tijdens dit college met u de diepte in. Wat verstaan we onder de term smart city? Gaat het alleen om een stad die slimme technologieën […]

Hoe verhouden Duurzaamheid en Economie zich tot elkaar?

Hoe verhouden duurzaamheid en economie zich tot elkaar? Is de markt niet te kortademig om duurzaam te kunnen opereren? Kan een duurzame economische theorie wel opgebouwd worden met het gereedschap van de econoom: groei, inflatie, consumptie, werkloosheid, bruto nationaal product, etc.? Of is het daarvoor nodig om ook non-monetaire waarden mee te wegen? En zo […]

Presentatie “Op weg naar een florerende wijkeconomie in het Soesterkwartier”

Wat gebeurt er als bewoners zelf hun wijk gaan ontwikkelen? In het Soesterkwartier zijn er tal van initiatieven die laten zien dat buurtbewoners daaraan werken. De gemeente en woningcorporatie Portaal daagden Duurzaam Soesterkwartier uit om een stap verder te gaan. Hoe kunnen bewoners, ondernemers en betrokkenen samen werken aan een florerende wijkeconomie? Op 3 februari […]

Inloopavond zonnepanelen Berg en Binnenstad

Om ervoor te zorgen dat ook zonnepanelen kunnen worden geplaatst in de beschermde stadsgezichten van de Binnenstad en op de Berg, wordt nieuw beleid gemaakt. Op dinsdag 3 februari is hierover een inloopbijeenkomst in het stadhuis. Deze wordt gehouden tussen 16.00 en 20.00 uur. Het voorgenomen beleid over zonnepanelen in de Binnenstad en op De […]