Een beknopt overzicht van initiatieven in Amersfoort

Amersfoort is een actieve stad als het gaat om duurzame energie. We hebben een aantal bewonersinitiatieven met links naar relevante websites op een rij gezet. De komende tijd zullen we aan ieder van deze initiatieven uitgebreid aandacht besteden: Waar zijn ze op dit moment mee bezig? Wat hopen ze te bereiken? En hoe kunt u […]

Operatie Uitstoot: praat mee over Amersfoort zonder schadelijke CO2

Amersfoort CO2-neutraal in 2030 (waarom?). Dat is een behoorlijke ambitie, die nog veel werk vergt om te bereiken. De gemeente wil en kan dat niet alleen. Daarom gaat de gemeente in het kader van Operatie Uitstoot het gesprek aan met u als inwoner en/of ondernemer van Amersfoort. De gesprekken zijn in verschillende wijken van de stad, dus […]

Operatie Uitstoot: samen met gemeente Amersfoort CO2 neutraal

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030! Dat betekent zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en juist zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie. Om dit te bereiken moet er nog veel gebeuren. De gemeente wil hier richting aan geven met Operatie Uitstoot. Waar gaat dit over? CO2 is koolstofdioxide. Dat is een broeikasgas dat van nature […]

Amersfoort schoner en gezonder: 3 dingen die u kunt doen

Vanuit de stad komt regelmatig de vraag: mooi al die grootse initiatieven om bij te dragen aan een schone en gezonde stad. Maar wat kan ik als bewoner zelf doen? Als we willen dat generaties na ons nog van deze planeet kunnen genieten, moet er behoorlijk wat veranderen in hoe we bijvoorbeeld met energie en […]

Amersfoortse zonnestroom in top 2

Amersfoort heeft – na Utrecht – het meeste vermogen aan zonnestroom. Het aantal zonnepanelen op daken neemt gestaag toe. Dat heeft Stedin bekend gemaakt. Deze tweede plek is een heel goede en belangrijke ontwikkeling, want de groei van zonnestroom brengt de uitstoot van CO2 omlaag. Daarmee dragen alle zonnepanelen op de Amersfoortse daken bij aan een […]