Gemeente Amersfoort en cooperaties sluiten convenant Verduurzaming huurwoningen

Huurwoningen in Amersfoort worden de komende jaren verder verduurzaamd. Dit levert niet alleen een bijdrage aan een duurzame stad, maar zorgt er ook voor dat de energiekosten van huurders in de toekomst betaalbaar blijven en dat hun wooncomfort toeneemt. Afspraken hierover staan in het convenant Samen Duurzaam, dat de gemeente Amersfoort op 17 december 2012 samen met woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen ondertekende. Daarnaast hebben de huurdersverenigingen van deze drie corporaties hun steun uitgesproken, net als Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Huurwoningen in Amersfoort worden de komende jaren verder verduurzaamd. Dit levert niet alleen een bijdrage aan een duurzame stad, maar zorgt er ook voor dat de energiekosten van huurders in de toekomst betaalbaar blijven en dat hun wooncomfort toeneemt. Afspraken hierover staan in het convenant Samen Duurzaam, dat de gemeente Amersfoort op 17 december samen met woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen ondertekende.

Downloads

Samen Duurzaam werkt 

Wethouder Sebastiaan van ’t Erve: “Met elkaar samenwerken aan energiezuinige woningen, dat werkt. Daarom is het goed om nu samen met corporaties en de huurdersverenigingen en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht deze stap verder te zetten.” Het convenant beslaat de periode 2012 tot en met 2016. In 2008 ondertekenden de gemeente, de Alliantie en Portaal de eerste versie van het Convenant Samen Duurzaam. In het nieuwe convenant zijn afspraken aangescherpt en vindt verbreding plaats. Zo sluit nu ook Omnia Wonen aan. Daarnaast spreken de huurdersverenigingen van deze drie corporaties hun steun uit, net als Natuur en Milieufederatie Utrecht. Adviesbureau W/E adviseurs begeleidt het proces. De afspraken hebben betrekking op zowel de bestaande bouw als nieuwbouw.

Deelnemende partners in het convenant

Bestaande bouw

Voor de bestaande bouw is onder meer een gemiddelde CO2-besparing van minimaal 2% per jaar afgesproken. Deze besparing wordt gerealiseerd door woningen te isoleren, verwarmingsinstallaties aan te passen en duurzame energie te gebruiken (zoals zonne-energie). Ook is afgesproken om bij ten minste één renovatieproject het energieverbruik zo ver te beperken, dat de woningen uitkomen op energielabel A++ of zogeheten ‘passiefhuisniveau’.

Nieuwbouw
Ook voor nieuwbouw zijn er in het convenant afspraken opgenomen. Zo dienen nieuwe huurwoningen energiezuinig te zijn en wordt gelet op thema’s zoals milieukwaliteit, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bij ten minste één nieuwbouwproject worden de woningen energieneutraal gemaakt. De lat wordt hierbij veel hoger gelegd dan de huidige landelijke norm.

Meerjarenplanning
Voor de renovatie en nieuwbouw stellen de woningcorporaties meerjarenplanningen op. De plannen worden door de Woonadviescommisie getoetst. Renovatieprojecten worden met instemming van bewoners en huurdersvereniging in gang gezet.

033Energie
De gemeente Amersfoort zet in op energiebesparing in bestaande woningen. De woningcorporaties hebben een taak waar het gaat om hun huurwoningen. De aanpak van particuliere woningen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd vanuit het consortium 033Energie. Daar waar het gemengde complexen betreft (deels huur- en deels koopwoningen), werken 033Energie en woningcorporaties nauw samen. Over de aanpak van deze wooncomplexen hebben beide partijen aparte afspraken gemaakt.

Resultaten eerste convenant
De eerste editie van het convenant Samen Duurzaam werd in 2008 getekend. De gemeente Amersfoort maakte toen afspraken met de woningcorporaties de Alliantie en Portaal Eemland over een duurzame woningvoorraad in Amersfoort. Van 2008 tot en met 2011 brachten de woningcorporaties in hun woningbestand per jaar de uitstoot met 3% CO2 terug. De teller staat na die 3 jaar op een jaarlijkse vermeden CO2-uitstoot van 3.800 ton en er wordt met de huidige energieprijzen bij de bestaande woningen jaarlijks 1,2 miljoen euro bespaard op de energierekening. De vermeden CO2-uitstoot komt overeen met die van 420 woningen.

De besparing is onder andere gerealiseerd door grootschalige renovatie van 300 woningen per jaar waarbij het energielabel van F naar B wordt gebracht. De gerealiseerde nieuwbouw van de corporaties was 10% beter dan de energieprestatienorm uit het Bouwbesluit. Daarnaast zijn in het onderhoud maatregelen genomen, zoals het vervangen van bestaande ketels door hr-ketels, aanbrengen van extra isolerend hr++-glas en dakisolatie. Verder is begonnen met het toepassen van duurzame energie in bestaande wooncomplexen, in de vorm van warmtepompen en zonneboilers.

Deel je mening

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.