Demografische ontwikkelingen 2010-2040: ruimtelijke effecten en regionale diversiteit

Tot 2040 staan Nederland grote demografische veranderingen te wachten. Zoals de vergrijzing, en de bevolkingskrimp die nu al in delen van het land optreedt. In veel gebieden staat niet vast of en wanneer er krimp gaat optreden. Waar de bevolking wel blijft groeien, is weer grote onzekerheid hoe groot die groei dan zal zijn. Als […]

Verkenning kansen duurzaamheid provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft in 2012 bij haar jaarlijkse werkgelegenheidsenquête vragen laten meelopen over de mate waarin bedrijven en organisaties actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: – levert u producten of diensten waarmee u klanten helpt hun bedrijfsprocessen te verduurzamen? – bent u actief in het verduurzamen van […]

Nieuwe aanbestedingsregels Overheid

Ondernemers krijgen meer kans om overheidsopdrachten binnen te slepen. Dat is het gevolg van de Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking is getreden. Vooral kleinere bedrijven hebben veel last van onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen. Aanbestedingswet sinds 1 april 2013 van kracht De Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking is […]

Structuurvisie: waar wonen, werken en recreëren we in 2030

Amersfoort werkt de komende twee jaar aan de Structuurvisie Amersfoort 2030. Bij de Structuurvisie Amersfoort 2030 gaat het om de ruimtelijke visie op de hele gemeente. Daarbij wordt twintig jaar vooruit gekeken. De Structuurvisie markeert een omslagpunt in het denken over de stad. Tot nu toe lag het het accent op stadsuitbreiding, maar na Vathorst […]

Vernieuwde leidraad voor prestatiecontracten verduurzaming gebouwen

Als leveranciers en opdrachtgevers in hun contracten energiebesparingsprestaties opnemen, bereiken zij sneller de verduurzaming van gebouwen. De leverancier moet dan prestaties en opbrengsten meetbaar en objectief evalueerbaar maken. Zo wordt de transparantie groter. Dit is aantrekkelijk voor zowel de eigenaar als de gebruiker van een gebouw. Agentschap NL stelt nu een vernieuwde leidraad beschikbaar voor […]

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

Toekomstbestendig energiesysteem heeft consistente strategie nodig. Nederland moet zich beter voorbereiden op de transitie naar een duurzame energievoorziening. We missen anders een forse bijdrage aan onze staatskas en raken belangrijke bedrijvigheid kwijt, we halen onze klimaatdoelstellingen niet en onze energievoorziening wordt afhankelijk van andere landen. Consistente strategie nodig Voor een succesvolle energietransitie in Nederland is een […]