logo_nlAgentschap NL zorgt ervoor dat overheidsbeleid snel, goed en effectief wordt gerealiseerd: door heldere aanspreekpunten, hoogwaardige dienstverlening, gedegen advies en ondersteuning. Een gezamenlijke focus, met één klantendesk,samenhangende programma's, op elkaar afgestemde financieringsproducten en heldere, korte procedures draagt hieraan bij.

Handleiding analyse levensloop van producten voor bedrijven

Bedrijven die een levenscyclusanalyse (LCA) willen maken, hebben er een handig hulpmiddel bij: een speciale handleiding die helpt bij de eerste stappen voor het opstellen van een LCA. De handleiding is ontwikkeld door Agentschap NL aanvankelijk voor chemiebedrijven. Maar het gebruik van een LCA kan ook buiten de chemische sector een aanzienlijke milieuwinst opleveren.

Handleiding voor analyse levensloop van producten voor bedrijven

Met de handleiding biedt Agentschap NL een stappenplan waarmee bedrijven de levenscyclus van een product van begin tot eind in kaart kunnen brengen: vanaf het opwekken en gebruik van grondstoffen tot aan de productie, de route naar de gebruiker en indien mogelijk ook recycling. Toeleveranciers en afnemers spelen bij het maken van een LCA dus een belangrijke rol. De hele keten wordt inzichtelijk en ondernemingen krijgen een helder beeld van waar en op welke manier de meeste milieuwinst te halen is.

Agentschap NL stimuleert energie- en materiaalbesparing vanuit de meerjarenafspraken (MJA) die met diverse sectoren zijn gemaakt. In het verlengde daarvan bestaan ook zogeheten routekaarten die oplossingen aandragen voor een verdere CO2-reductie met veertig procent in 2030 ten opzichte van 2005. De Routekaart chemie is er daar één van. De handleiding voor het maken van een LCA vormt een instrument om die CO2-doelstellingen te verwezenlijken.

MKB-breed

In de praktijk blijkt dat veel kleinere ondernemingen opzien tegen het maken van een LCA, maar door de stappen uit de handleiding te volgen wordt duidelijk wat ze met een LCA kunnen bereiken en welke onderdelen van de keten ze daarbij moeten betrekken. Op die manier houden bedrijven het overzicht. “Het kan zomaar zijn dat een LCA lang niet zo ingewikkeld is als ze van tevoren dachten. De drempel om aan de slag te gaan wordt nu een stuk lager”, zegt Iris de Rijke, senior adviseur bij Agentschap NL.

Binnen de chemische sector zijn LCA’s al gebruikelijk, met name bij grotere ondernemingen. Die zijn meestal zelf in staat om de vaak complexe analyses uit te voeren. Voor kleinere bedrijven is het lastiger omdat kennis en middelen vaak ontbreken. De handleiding van Agentschap was oorspronkelijk bedoeld om deze groep op weg te helpen, maar gebleken is dat er ook buiten de chemie behoefte aan is. Veel materialen uit de chemie vormen tenslotte de grondstof voor (alledaagse) producten die verduurzaming mogelijk maken, zoals wasmiddelen die bij een lage temperatuur werken en dus minder energie vragen.

Bron: Agentschap NL