Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken?

Toenemende maatschappelijke uitdagingen en een terugtredende overheid vergroten de druk op het bedrijfsleven om een positieve bijdrage te leveren aan sociale en milieugerelateerde vraagstukken. Er is echter weinig bekend over de drijfveer van ondernemers om maatschappelijke vraagstukken als startpunt te nemen voor het opzetten van hun bedrijf. Deze inzichten zijn van belang wanneer men sociaal […]

Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort (1e helft 2012)

Dit is de Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort voor het eerste halfjaar van 2012. De monitor is opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in opdracht van de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO). Deze monitor geeft inzicht in de economische ontwikkeling in de regio Amersfoort in het eerste halfjaar van 2012, […]

Microkrediet tot 50.000 voor startende en bestaande ondernemers

Wat is microkrediet Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal € 50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden – en kleinbedrijf. Ondernemen vraagt doorgaans om investeringen. Je moet producten in voorraad nemen, een pand huren of machines aanschaffen. Ondernemers ondervinden echter steeds vaker problemen bij het afsluiten van een zakelijke lening. Een microkrediet tot […]

CIP Eco-innovation – ondersteuning MKB bij vermarkting / markt introductie

De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de […]

Innovatiefonds MKB+

Met het Innovatiefonds MKB+ kunt u uw plannen omzetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. Het Innovatiefonds MKB+ richt zich ook op investeerders. Het fonds bouwt onder andere voort op de bestaande regelingen Innovatiekrediet en SEED Capital. Het Innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 pijlers: Het Innovatiekrediet stimuleert ontwikkelingsprojecten waaraan financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor […]

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten. Voor wie? De WBSO is bedoeld voor innoverende ondernemers in Nederland, van […]