Ter inspiratie

Zeven studenten van de Fontys academie voor architectuur en stedenbouw uit Tilburg hebben, onafhankelijk van de gemeente, een ontwerponderzoek  gedaan waarin de kansen voor verbetering van de ruimtelijke structuur van de stad worden verkend. Hun bevindingen kunt u lezen in Plan B Structuurvisie Amersfoort.

Op woensdag 9 maart vond de Inspiratiemiddag: “De duurzame stad in ruimtelijk perspectief” plaats. Bekijk een impressie en de presentaties van deze middag.

Op 9 december 2010 vond het Nationaal Openbare Ruimte Congres plaats. Een beknopte weergave van dit congres is te lezen in de kennisbundel.

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben hun visie op de ruimtelijke toekomst van de stad vertaald in 7 speerpunten: Speerpunten voor een duurzame levendige stad.

Structuurvisie: waar wonen, werken en recreëren we in 2030

Amersfoort werkt de komende twee jaar aan de Structuurvisie Amersfoort 2030. Bij de Structuurvisie Amersfoort 2030 gaat het om de ruimtelijke visie op de hele gemeente. Daarbij wordt twintig jaar vooruit gekeken. De Structuurvisie markeert een omslagpunt in het denken over de stad. Tot nu toe lag het het accent op stadsuitbreiding, maar na Vathorst West breiden we niet meer uit. Toch blijft er grote vraag naar woningen en ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Om hieraan tegemoet te komen is vernieuwing en inbreiding binnen het stedelijk gebied dé opgave voor de komende jaren.

Videoverslag van de participatiebijeenkomst structuurvisie maart 2012


U kunt ook het geschreven verslag lezen of bekijk de Powerpointpresentatie van de bijeenkomst van 29 maart.

Fasering

De fasering van de Structuurvisie Amersfoort 2030 ziet er als volgt uit:

FasePlanning
Koersfebruari 2011
Ontwikkelingsrichtingenjuni 2011
Visie/Uitwerkingtweede kwartaal 2012
Inspraak en stadsbrede participatiederde kwartaal 2012
Vaststellingeerste kwartaal 2013

 

Tijdens de bijeenkomst van 29 maart is het totale proces in een schema weergegeven.

Vertrekpunten

Voor de structuurvisie gelden de volgende documenten als vertrekpunt:

Ter inspiratie

Zeven studenten van de Fontys academie voor architectuur en stedenbouw uit Tilburg hebben, onafhankelijk van de gemeente, een ontwerponderzoek  gedaan waarin de kansen voor verbetering van de ruimtelijke structuur van de stad worden verkend. Hun bevindingen kunt u lezen in Plan B Structuurvisie Amersfoort.

Op woensdag 9 maart vond de Inspiratiemiddag: “De duurzame stad in ruimtelijk perspectief” plaats. Bekijk een impressie en de presentaties van deze middag.

Op 9 december 2010 vond het Nationaal Openbare Ruimte Congres plaats. Een beknopte weergave van dit congres is te lezen in de kennisbundel.

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben hun visie op de ruimtelijke toekomst van de stad vertaald in 7 speerpunten: Speerpunten voor een duurzame levendige stad.