Tools bebouwde omgeving

Ik wil via een interactief programma toegang hebben tot alle energiecijfers en zelf berekeningen maken

Ik wil inzicht in de energiebesparing en CO2-emissie van mijn kantoor.

Ik ben gebouweigenaar en of –beheerder en wil weten welke kostenbesparingen een energie zuiniger gebouw kan opleveren.

Ik ben facility-manager of gebouwbeheerder en wil snel en integraal inzicht in de verbetermogelijkheden van installaties voor verwarmen en koelen.

Ik wil meer informatie over het energielabel en de verplichtingen uit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Vernieuwde leidraad voor prestatiecontracten verduurzaming gebouwen

Als leveranciers en opdrachtgevers in hun contracten energiebesparingsprestaties opnemen, bereiken zij sneller de verduurzaming van gebouwen. De leverancier moet dan prestaties en opbrengsten meetbaar en objectief evalueerbaar maken. Zo wordt de transparantie groter. Dit is aantrekkelijk voor zowel de eigenaar als de gebruiker van een gebouw. Agentschap NL stelt nu een vernieuwde leidraad beschikbaar voor prestatiecontracten.

Omdat we niet gewend zijn om te werken met prestatiecontracten, is het maken ervan in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Agentschap NL heeft daarom een leidraad laten ontwikkelen die u ondersteunt bij het opstellen van prestatiecontracten voor technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Deze leidraad biedt u tools om afspraken te maken met uw leverancier over klanttevredenheid, duurzaam beheer, binnenklimaat, optimale kosten en kwaliteit én innovatie.

In dit document staan zowel tips en valkuilen voor de opdrachtgevers als voor de leverancier. Met behulp van key performance indicatoren (KPI’s) wordt een ideale balans gezocht om kosten en energie te besparen en de kwaliteit van het onderhoud te verhogen. De leidraad geeft ook een toelichting op het bonus/malussysteem in prestatiecontacten. Belangrijk is om haalbare afspraken te maken, voor de eigenaar of huurder én voor de leverancier.

Leidraad versie 3 nu beschikbaar

Toevoegingen van versie 3 ten opzichte van de vorige versie zijn onder meer meet- en verificatieprotocollen en voorbeelden van modelprestatiecontracten. De wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van feedback uit de markt. De leidraad kunt u gratis downloaden.

DownloadLeidraad Prestatiecontracten Beheer en onderhoud gebouwen vs3.0 mrt13

De leidraad helpt bij het opstellen van prestatiecontracten voor technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Hij biedt instrumenten om afspraken te maken met de leverancier over klanttevredenheid, duurzaam beheer, binnenklimaat, optimale kosten en kwaliteit én innovatie. Met behulp van ‘key performance indicatoren’ (KPI’s) wordt een ideale balans gezocht om kosten en energie te besparen en de kwaliteit van het onderhoud te verhogen. De leidraad geeft ook een toelichting op het bonus/malussysteem in prestatiecontacten.