Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken?

Pagina's: 9 | 26 mrt. 2013 | Bestelnummer: H201303
Auteurs: prof.dr. A.R. Thurik, dr. P.W. van der Zwan, dr. B. Hoogendoorn
 
Beschrijving:
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in factoren die van invloed zijn op de beslissing van ondernemers om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen. In het bijzonder onderzoeken we de relatie tussen de sociale motivatie van ondernemers, hun persoonlijke kenmerken (cognitie) en de omgeving. Hierbij omschrijven we sociale ondernemers als ondernemers die een bedrijf beginnen omdat zij kansen zien in sociaal- of milieugerelateerde vraagstukken. Een goed begrip van wat sociale ondernemers drijft is zeer relevant gegeven een toenemend aantal sociale en ecologische uitdagingen, krimpende overheidsbudgetten en een toenemende afhankelijkheid van de markt om maatschappelijke problemen op te lossen
 
Download:
H201303 Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken? (PDF)
 
Meer informatie
www.ondernemerschap.nl : Deze kennissite maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM (onderdeel van Panteia).

Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken?

Panteia-logo-payoff-RGB-400x128Toenemende maatschappelijke uitdagingen en een terugtredende overheid vergroten de druk op het bedrijfsleven om een positieve bijdrage te leveren aan sociale en milieugerelateerde vraagstukken. Er is echter weinig bekend over de drijfveer van ondernemers om maatschappelijke vraagstukken als startpunt te nemen voor het opzetten van hun bedrijf. Deze inzichten zijn van belang wanneer men sociaal ondernemerschap wil stimuleren.

De rol van persoonlijkheid
Dit onderzoek richt zich op sociale ondernemers: ondernemers die een bedrijf beginnen omdat zij kansen zien in sociale of ecologische vraagstukken. Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken bij sociaal georiënteerde ondernemers dominanter zijn dan bij reguliere ondernemers. Zo zijn sociaal georiënteerde ondernemers pro actiever en meer overtuigd van hun eigen kwaliteiten dan minder sociaal georiënteerde ondernemers. Bovendien blijkt dat vooral de vrouwen en de jongste en de oudste ondernemers de sterkste sociale motivaties hebben.

De rol van de omgeving
Internationaal gezien blijft Nederland achter bij andere landen voor wat betreft het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken door ondernemers. De variatie tussen landen wordt mede bepaald door het specifieke institutionele karakter van een land. Andere omgevingsfactoren zoals een positief sociaal klimaat waarin men elkaar wil helpen zijn vooral belangrijk in combinatie met persoonlijkheidskenmerken: slechts het creëren van een positief sociaal klimaat is onvoldoende om ondernemers te stimuleren maatschappelijke vraagstukken op te pakken.

Interessant vanuit beleidsoogpunt is dat een positief ondernemersklimaat direct van invloed is op de mate van sociaal ondernemerschap. Een mogelijke verklaring is dat personen die een maatschappelijk vraagstuk willen aanpakken zich in een dergelijk klimaat eerder richten tot ondernemerschap dan bijvoorbeeld tot vrijwilligerswerk of liefdadigheid.