Economic Board Utrecht

logo_EBUDe Economic Board Utrecht is aanjager van vernieuwing van de economie in de regio Utrecht. Een organisatie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen met een breed gedragen visie op de regionale economie en de ambitie en slagkracht om die samen te realiseren.

Er is meer dan ooit behoefte aan nieuwe producten en diensten op gebieden als energie, zorg, logistiek, agro en ICT. Samenwerking tussen ondernemers en kennisinstituten is hiervoor noodzakelijk, net als voor een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. De publieke sector kan hierbij faciliteren, bijvoorbeeld door proeftuinen en pilots mogelijk te maken of door het ontwikkelen van een innovatief aanbestedingsbeleid.

De Economic Board Utrecht zoekt steun voor concrete programma’s waarmee:

  • de regio Utrecht zichzelf beter op de kaart zet bij andere regio’s en bij regionale stimuleringsprogramma’s in Den Haag en Europa
  • we mensen opleiden voor de beroepen van de toekomst
  • we balans zoeken tussen wonen, werken en recreëren
  • we kapitaal in de regio inzetten voor de transitie naar een duurzame economie
  • we de toegang tot kennisinstellingen versterken
  • we onderzoek in de regio en daarbuiten kunnen toepassen voor innovatieve producten en diensten, bijvoorbeeld in zorg en life sciences
  • we kapitaalkrachtige allianties organiseren

[map id=”15″]

Economic Board Utrecht

Bezoekadres Waterstraat 47, 3511 BW Utrecht
Postadres Postbus 48, 3500 AA Utrecht
T 030-2363455
info@economicboardutrecht.nl

Directie
Ton van Mil
ton.vanmil@economicboardutrecht.nl

Secretariaat
Ellen Klein
M 06-47556548
ellen.klein@economicboardutrecht.nl

Communicatie & Pers
Armand Leenaers
M 06-53509137
armand.leenaers@economicboardutrecht.nl

Onderzoek
Monique Roso
T 030-2363463
monique.roso@economicboardutrecht.nl

Deel je mening

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.