Nieuws & Achtergronden | Innovatie & Ondernemen

Interviews winnaars Toekomstfonds Amersfoort

De beweging naar een duurzaam Amersfoort wordt zichtbaar in concrete projecten van Amersfoorters. Om de realisatie van de duurzaamheidsambities te versnellen is er het Toekomstfonds waarmee het college vernieuwende initiatieven of projecten van ondernemers, organisaties en inwoners ondersteunt. Dit jaar (2105) was €120.000,- beschikbaar als cofinanciering (maximaal 50% tot een bedrag van maximaal €50.000,-) voor […]

Bedrijven in de prijzen door verduurzaming

AMERSFOORT – VBC Notarissen en eX:plain waren vrijdagmiddag de grote winnaars tijdens de prijsuitreiking op de Dag van de Duurzaamheid in het Belevingscentrum van Wolter & Dros in Amersfoort. Amersfoortse bedrijven deden mee aan twee verschillende duurzaamheidswedstrijden van het Kenniscentrum Duurzaam bouwen. Rob Jonker, facilitair manager van eX:plain, mocht ook nog een certificaat van Amersfoort […]

365 Minute Sessions: Hoe verdien je in de circulaire economie

Stichting U-Design organiseert het 365 Minute Sessions event op dinsdag 8 december 2015 in het dan net verbouwde voormalige provinciehuis Utrecht. Het event biedt handvatten aan professionals die duurzame innovatie al zien als onontbeerlijke voorwaarde voor toekomstige groei, maar zich verder willen oriënteren voordat ze het echt verwerken in hun business. Deze 365 minuten bieden waardevolle informatie over waardecreatie […]

Crowdfundingdoel foodhal het Lokaal bijna bereikt

In het hart van de regio Amersfoort, een unieke plek in De Nieuwe Stad: Het Lokaal, aandacht voor echt eten. Om dit waar te maken zoekt via Het Lokaal via crowdfunding steun van toekomstige consumenten en lokale ondernemers. Inmiddels is 75% van de benodigde 150,000 euro opgehaald. Met nog 45 dagen te gaan moet het gaan […]

Regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren gepubliceerd

19 mei start eerste indieningsronde Na eerdere aankondiging, is de MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) vanochtend daadwerkelijk gepubliceerd.subsidiepercentages per innovatie-instrument, maar ook de definitieve indieningsdata bekend. Laat project aansluiten op regionale innovatiestrategie Voor het eerst werken binnen de MIT-regeling de provincies en het kabinet samen en stellen zij gezamenlijk subsidie (50 miljoen euro) beschikbaar. […]

Hoe verhouden Duurzaamheid en Economie zich tot elkaar?

Hoe verhouden duurzaamheid en economie zich tot elkaar? Is de markt niet te kortademig om duurzaam te kunnen opereren? Kan een duurzame economische theorie wel opgebouwd worden met het gereedschap van de econoom: groei, inflatie, consumptie, werkloosheid, bruto nationaal product, etc.? Of is het daarvoor nodig om ook non-monetaire waarden mee te wegen? En zo […]