Nieuws & Achtergronden | Werken & Leren

Wedstrijd ‘Het gezondste broodje van Amersfoort’ voor middelbare scholen

Tijdens de Week van de Smaak wordt een broodjeswedstrijd gehouden tussen scholen van het Voortgezet Onderwijs in Amersfoort. De wedstrijd voor het gezondste broodje wordt op woensdag 2 oktober van 11:00-12:00 uur gehouden bij het leerbedrijf First Class (achter Amersfoort CS). Jury Het broodje wordt door een jury beoordeeld op smaak, uiterlijk en gezondheid (schijf […]

D-Café Jeugdwerkloosheid in Halewijn

Zoals in andere Europese landen is ook in Nederland sprake van een forse stijging van de jeugdwerkloosheid. Dit treft zowel laag- als hoogopgeleiden. Het rijk heeft 25 miljoen ter beschikking gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Maar hoe doe je dat? Samen met mensen uit het werkveld ( SOVEE, ATC, […]

Regio Amersfoort pakt jeugdwerkloosheid aan

Wethouder Cees van Eijk presenteert op woensdag 17 juli, in aanwezigheid van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, het ‘Regionale Actieplan jeugdwerkloosheid’. De gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Bunschoten, Soest en Baarn in de regio Amersfoort willen de oplopende jeugdwerkloosheid in de regio een halt toeroepen. Dit doen zij samen met onderwijsinstellingen, werkgevers, UWV en […]

Meer stageplaatsen nodig in Amersfoort

Het aantal bij UWV in Oost-Utrecht geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van vorig jaar met bijna 74 procent gestegen. Met name onder hoogopgeleide jongeren en jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding is sprake van een sterke toename. Het aantal studenten met een leerbaan is beperkt gestegen in vergelijking met vorig jaar. Ook […]

Hogeschool Utrecht: veel bereikt met 5 jaar Duurzaam Doen

Hogeschool Utrecht timmert flink aan de duurzame weg en in vijf jaar ‘Duurzaam Doen’ is al veel bereikt. Maar om de duurzame en gezonde stad daadwerkelijk tot stand te brengen is het nodig om techniek, economie en politiek-maatschappelijk denken met elkaar te verbinden. Hogeschool Utrecht kan en wil een cruciale rol spelen in het leggen […]

D66: Parkboer in Schothorst

De D66-fractie ziet mogelijkheden voor stadslandbouw in Park Schothorst. Gesteund door organisaties als Stichting Smaak van de Streek, Eemstadeten, Up Side down Umbrella en 033Groen consultancies, wil D66-woordvoerder Noëlle Sanders dat het college zich sterk maakt voor stadslandbouw in het park en de plannen niet zomaar terzijde schuift. ‘In de nieuwe plannen is vooral uitgegaan […]