Open Data Estafette Duurzame Energie

Liander, Enexis en brancheorganisatie Netbeheer Nederland gaan op zoek naar meer toepassingen van open data om de ontwikkeling van duurzame energie te bespoedigen. De Open Data Estafette Duurzame Energie gaf daarvoor afgelopen woensdag in de Rijtuigloods in Amersfoort de aftrap. Steeds meer organisaties publiceren ruwe data voor externen. Externen kunnen deze data gratis downloaden en verder bewerken. Liander is vorig jaar als eerste netbeheerder begonnen met het publiek toegankelijk maken van (geanonimiseerde) kleinverbruikersgegevens via internet op
www.liander.nl/opendata

Het gaat vooralsnog om data over gas- en stroomverbruik van kleinverbruikers in het werkgebied van Liander , maar Liander verwacht de data de komende jaren uit te breiden. De hoop hierbij is dat deze open data bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld omdat app-makers ze kunnen gebruiken voor besparingsapps. En dat open data gemeenten en woningbouwcorporaties verder kan helpen met hun doelstellingen voor duurzame energie.

.Open Data Estafette Duurzame Energie

(Foto: Jan van Oorschot, directeur Klant & Markt (rechts) in gesprek
met Ed Nijpels tijdens de Open Data Estafette)

Nieuwe mogelijkheden
“Met elkaar zoeken we via open data naar nieuwe mogelijkheden om mensen te stimuleren aan de slag te gaan met energiebesparing en energie-opwek,” aldus Jan van Oorschot, directeur Klant & Markt. “Je kunt je voorstellen dat het openstellen van energiedata, demografische data en geografische data tot mooie en nieuwe producten en diensten kan leiden. Consumenten zouden bijvoorbeeld inzicht kunnen krijgen in hoeveel energie hun wijk verbruikt of opwekt, en die gegevens kunnen vergelijken met andere wijken. Marktpartijen kunnen data over bijvoorbeeld zonpotentie en al aangesloten zonne-installaties gebruiken om apps voor energiebesparing te ontwikkelen.”

Overheden, burgers en bedrijven bezitten een schat aan open data dat kan bijdragen aan het verduurzamen van het energiegebruik in Nederland. Op 11 juni ging tijdens de Open Data Estafette Duurzame Energie de energiesector, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden op zoek naar best practices en kansen die open data biedt voor nieuwe oplossingen en samenwerking rond duurzame energie. De Open Data Estafette Duurzame Energie werd georganiseerd door Liander, Enexis, Netbeheer Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, 5Plus1, GeoBusiness Nederland, St. Duurzame Energie Koepel, TNO, Geonovum, ECP en het Ministerie van Economische Zaken.

Hackathon Apps For Energy
Bezoekers van de estafette werden aangemoedigd om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van nieuwe apps en diensten. Dit moedigt Liander aan door een prijs uit te reiken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de Nationale App Prijs Energie. Ook organiseren we samen met Enexis een hackathon als extra stimulans. Meer informatie hierover staat op www.liander.nl/appsforenergy

Deel je mening

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.