het Nieuwe Rijden

Het programma Het Nieuwe Rijden heeft tot doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en … lees meer...

Syntens Innovatiecentrum

Duurzaam innoveren, ofwel: innoveren met het oog op een duurzame toekomst. Syntens Innovatiecentrum verbindt ondernemingen en kennisinstellingen met een focus op schone technologie … lees meer...

Club Green – kennisbank duurzaamheid

Experts weten meer ClubGreen is een kennisbank gebaseerd op co-creatie. Experts delen hun kennis en denken  en helpen mee om onze kennisbank verder uit te bouwen.Bij ClubGreen … lees meer...

SMK – Kompas voor Duurzamer Ondernemen

SMK ontwikkelt, beheert en toetst criteria voor keurmerken en certificaten. Daarmee wordt duurzamer ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar. Producentenorganisaties, … lees meer...

Klimaatplein – CO2 neutraal ondernemen

Op het Klimaatplein vindt u de tips en partners om te besparen op energiekosten of zelf duurzame energie op te wekken. Ook maakt u er gebruik van een gratis stappenplan waarmee u … lees meer...

Antwoord voor bedrijven

Startpunt van de rijksoverheid voor regels, vergunningen en subsidies Antwoord voor bedrijven maakt u als ondernemer wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid. … lees meer...