Smart Grid Amersfoort: rendement voor iedereen’

Pilotproject SmartGridsIn Amersfoort bruist het van de burgerinitiatieven rond duurzame energie. Zo zijn ruim 10 jaar geleden in de wijk Nieuwland al ruim 500 woningen uitgerust met zonnepanelen. Door de aanwezigheid van veel woningen met zonnepanelen is Nieuwland zeer geschikt als speerpunt voor de smart grid pilot in Amersfoort. Ook actieve bewonersparticipatie maakt de aanpak in Amersfoort uniek. Het doel van de pilot is door interactie met bewoners nieuwe diensten te ontwikkelen die bewoners bewust laten omgaan met hun energieverbruik en de elektriciteit die zij zelf produceren.

Voorbeelden zijn diensten die op directe of indirecte wijze het gedrag van mensen of het energieverbruik van hun apparatuur beïnvloeden. Dit kan door meer inzicht of informatie te geven, maar ook door op afstand apparaten aan te sturen die reageren op bijvoorbeeld de elektriciteitsprijs. Doelstelling is bewust gedrag te realiseren door slimmer gebruik van energie, met besparingen voor de consument. Een goed inzicht in de opbrengst van de zonnepanelen, het eigen energieverbruik en de oplossingen om huishoudelijke apparaten slimmer te gebruiken, is hiervoor noodzakelijk.

Test bij 100 deelnemers

Bij 100 deelnemers aan de pilot wordt meetapparatuur in huis geplaatst. Hiermee wordt het verbruik van de slimme meter en van 5 huishoudelijke apparaten gemeten. Naast ‘stuurbare’ apparaten wordt ook de opbrengt van de zonnepanelen gemeten. Vervolgens zullen verschillende vormen van vraagsturing worden getoetst (bijvoorbeeld door extra informatie of prijsprikkels te geven). Met actief betrokken bewoners worden deze nieuwe diensten besproken en getest, zodat deze leiden tot modellen voor de energievoorziening van morgen. De ervaringen van de deelnemers worden regelmatig geëvalueerd. Er is een actieve klankbordgroep die de belangen behartigt van de Amersfoortse deelnemers.
Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in welke vormen van vraagsturing het beste werken, en om inzicht te krijgen in de mate waarin het energieverbruik aangepast kan worden. De pilot in Amersfoort wordt gekenmerkt door een zeer sterke betrokkenheid van de bewoners. Zij staan centraal in het zoeken naar nieuw diensten. Er zijn 11 bewoners (ambassadeurs) die zich hebben gebundeld tot klankbordgroep. Via deze klankbordgroep communiceren de bewoners met de kennisinstellingen van het project. Deze ambassadeurs communiceren ook naar de achterban van deelnemers en geïnteresseerden in duurzame energie. Ook zijn er ambassadeurs die technisch-inhoudelijke experts zijn; zij zullen de systemen als eerste testen.

Meedoen aan het SmartGrid Project?

Deelnemers van de pilot krijgen veel inzicht in hun energieverbruik, kennis over duurzame energie en inzicht in mogelijkheden om op hun energierekening te besparen. Anderzijds werken zij actief mee om onze energievoorziening van de toekomst te toetsen in een unieke pilot in Amersfoort!

Deelname aan de pilot is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Uw mening en input als het gaat om acceptatie van nieuwe vormen van energiegebruik zijn belangrijk. De meetapparatuur wordt door het consortium aan de bewoners verstrekt. Aan het einde van de pilot blijft de apparatuur uw eigendom. Tijdens de pilot zullen de meetgegevens uit de apparatuur worden gebruikt om de bewoners van informatie te voorzien en verschillende vormen van sturing te toetsen.

Voor meer informatie over de pilot in Amersfoort of voor aanmelding, kunt u contact opnemen met Ton Jansen, Icasus: smartgrid@icasus.nl of 06-14197373.

Deel je mening

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.