Stichting De Levende Stad

EboekLevendeStaden levende stad is een stad of dorp, waar mensen op een duurzame manier samenleven en zich optimaal kunnen ontplooien. De leefomgeving groeit mee met de veranderende behoeften van de inwoners en gebruikers en daagt hen uit om zich verder te ontwikkelen. De theorie over de levende stad is beschreven in het boek ‘Levende stad, stad om in te leven – cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk’.

De heldere filosofische basis brengt samenhang in de vele afzonderlijke maatregelen die we kennen voor een duurzamere leefomgeving. Met de levende stad kan iedere ruimtelijke visie of plan toekomstgericht en dus duurzaam worden. Dit boek vormt de basis voor de activiteiten van de stichting.

Stichting de Levende Stad

De Levende Stad is een netwerkstichting voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierin staat het toepassen van die kennis bij visies en plannen centraal. De stichting wil een actieve rol vervullen in het bevorderen van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied. De Levende Stad is een ideologische stichting die in 2011 is opgericht door Elma van Beek.

Herorientatie noodzakelijk

In de ruimtelijke ordening, de stedenbouw en de bouw is een trendbreuk zichtbaar. De periode van kwantitatieve bouwopgaven, zoals de wederopbouw, de suburbanisatie en de Vinex-wijken blijkt eindig. Terugloop in de vraag is een van de oorzaken van de huidige crisis. Maar ook na deze economische crisis zal die vraag niet meer terugkeren. De hele sector moet zich daarom heroriënteren. De urgentie om duurzamer te plannen en bouwen komt dus niet alleen voort uit
grondstoffenschaarste en de noodzaak om de uitstoot van CO2 te reduceren. Toenemende leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten, een vastzittende woningmarkt en verkeersinfarcten zijn symptomen van een vakgebied dat aan een nieuwe fase toe is.

Bouwen om waarde te creëren voor mensen en te voorzien in hun behoefte. Inspelen op veranderingen in de toekomst waarin de leefomgeving kan meegroeien met de ontwikkeling van mensen. Werken aan een gezonde stad, die flexibel genoeg is om mee te evolueren bij veranderingen in klimaat of leefstijl. Dat is de nieuwe opgave. Dat is werken aan een levende stad.

Wat doet de Stichting De Levende Stad

De levende stad creëren mensen met elkaar. Particulieren en professionals, bedrijven en stichtingen, verenigingen en instituten zoals overheden en onderzoeksinstellingen, ze dragen allemaal bij aan een duurzamer leefomgeving. Zij ontmoeten elkaar op de website www.delevendestad.nl. Deze online community
is het centrale ontmoetingspunt van het netwerk. Op het besloten deel van de website kunnen deelnemers kennis uitwisselen, discussies voeren en publicaties onder de aandacht brengen. Het openbare deel van de website biedt ruimte aan de deelnemers om activiteiten aan te kondigen en producten te promoten. Stichting de Levende Stad publiceert en organiseert onder meer lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en excursies.

Contactgegevens

 

Deel je mening

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.