Geef je mening over mobiliteit, reiskeuzes en bereikbaarheid

Midden-Nederland Bereikbaar wil graag nog beter weten wat reizigers in de regio Utrecht bezighoudt. Daarom start zij samen met onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher het Goed op Weg-panel. Via internet kun je je mening geven over mobiliteit, reiskeuzes en bereikbaarheid. Zo kun je invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen op het gebied van mobiliteit en maak je kans […]

Een zorgbestendige woningmarkt in de regio Amersfoort; wat zijn de kansen?

De zorg in Nederland is volop in beweging en biedt veel kansen voor ondernemers. Mede door politieke keuzes in Den Haag zijn er grote veranderingen op de zorgbestendige woningmarkt. En dat biedt kansen voor u! Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat om langer thuis zorg te ontvangen er behoefte is aan investeringen […]

Verkenning kansen duurzaamheid provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft in 2012 bij haar jaarlijkse werkgelegenheidsenquête vragen laten meelopen over de mate waarin bedrijven en organisaties actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: – levert u producten of diensten waarmee u klanten helpt hun bedrijfsprocessen te verduurzamen? – bent u actief in het verduurzamen van […]

Kansen voor duurzaam ondernemen in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft in 2012 bij haar jaarlijkse werkgelegenheidsenquête vragen laten meelopen over de mate waarin bedrijven en organisaties actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: – levert u producten of diensten waarmee u klanten helpt hun bedrijfsprocessen te verduurzamen? – bent u actief in het verduurzamen van […]

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

Toekomstbestendig energiesysteem heeft consistente strategie nodig. Nederland moet zich beter voorbereiden op de transitie naar een duurzame energievoorziening. We missen anders een forse bijdrage aan onze staatskas en raken belangrijke bedrijvigheid kwijt, we halen onze klimaatdoelstellingen niet en onze energievoorziening wordt afhankelijk van andere landen. Consistente strategie nodig Voor een succesvolle energietransitie in Nederland is een […]

Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken?

Toenemende maatschappelijke uitdagingen en een terugtredende overheid vergroten de druk op het bedrijfsleven om een positieve bijdrage te leveren aan sociale en milieugerelateerde vraagstukken. Er is echter weinig bekend over de drijfveer van ondernemers om maatschappelijke vraagstukken als startpunt te nemen voor het opzetten van hun bedrijf. Deze inzichten zijn van belang wanneer men sociaal […]