Een zorgbestendige woningmarkt in de regio Amersfoort; wat zijn de kansen?

De zorg in Nederland is volop in beweging en biedt veel kansen voor ondernemers. Mede door politieke keuzes in Den Haag zijn er grote veranderingen op de zorgbestendige woningmarkt. En dat biedt kansen voor u! Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat om langer thuis zorg te ontvangen er behoefte is aan investeringen […]

Van innovatie naar duurzame businesscase in de eerste lijnszorg

Werkbijeenkomst Van innovatie naar duurzame businesscase in de eerste lijnszorg Datum: 21 maart 2013  Locatie: Menzis, Wageningen Organisatie: Julius Academiy Uw omgeving verandert en uw organisatie moet zich daaraan aanpassen. Een innovatie kan nog zo mooi zijn of lijken, duurzame resultaten zijn pas haalbaar als uw aanbod aansluit op een reële vraag en als er een balans […]

Duurzaam Zorgvastgoed – wat levert energiebesparing op?

Binnen het totale budget van een zorginstelling zijn de energiekosten relatief beperkt. Maar binnen het budget van de facilitaire dienst zijn energiekosten zeker substantieel. Bovendien zijn energiekosten bij uitstek een post die met weinig inspanning te beïnvloeden is. En elke euro die niet aan energie wordt besteed, kan binnen de instelling aan andere zaken worden […]