Dossier Geld & Middelen

Heeft u aanvullingen op deze informatie of wilt u zelf actief uw kennisdelen, maak dan gebruik van de reactiemogelijkheden of meldt u (gratis) aan voor een account.

CIP Eco-innovation – ondersteuning MKB bij vermarkting / markt introductie

De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de […]

Innovatiefonds MKB+

Met het Innovatiefonds MKB+ kunt u uw plannen omzetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. Het Innovatiefonds MKB+ richt zich ook op investeerders. Het fonds bouwt onder andere voort op de bestaande regelingen Innovatiekrediet en SEED Capital. Het Innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 pijlers: Het Innovatiekrediet stimuleert ontwikkelingsprojecten waaraan financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor […]

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten. Voor wie? De WBSO is bedoeld voor innoverende ondernemers in Nederland, van […]

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

U heeft de ambitie om een eigen onderneming te starten. Of u bent al ondernemer en u wilt bijvoorbeeld uitbreiden of innoveren. Om uw bedrijfsplannen te realiseren, heeft u geld nodig. Maar als u te weinig zekerheden kunt bieden, is de kans groot dat de bank u geen lening verstrekt. In zo’n situatie kan de […]

Pagina's: 1 2

Research & Development Aftrek (RDA)

De RDA-regeling stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven door een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Voor andere kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de […]

MIA Milieu Investeringsaftrek en Vamil willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Bent u een ondernemer en zoekt u binnen uw bedrijf altijd naar de beste oplossingen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu? Laat u dan inspireren door de Milieulijst. Op deze lijst van de MIA\Vamil regeling staan zo’n 360 investeringen die échte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu […]