Dossier Innovatie & Ondernemen

Wat kunt u doen om uw bedrijfsvoering te verduurzamen? Wat levert het uw organisatie op? In dit dossier treft u achtergrondinformatie, best practices, handleidingen, online rekenmodellen en andere relevante publicaties die u kunnen helpen bij het verduurzamen van uw bedrijf of organisatie.

Heeft u aanvullingen op deze informatie of wilt u zelf actief uw kennisdelen, maak dan gebruik van de reactiemogelijkheden of meldt u (gratis) aan voor een account.

Bedrijven plukken vruchten van de circulaire economie

Met de nieuwe verdienmodellen voor ondernemers en bedrijven gaan grondstoffen niet verloren en boeken we winst op meerdere vlakken. Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ biedt bedrijven handvatten om het circulaire model in de eigen organisatie in te voeren. Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie‘ biedt ondernemers en managers van bedrijven handvatten om […]

Ambitie 2020: Nederland een circulaire en inclusieve economie

Nederland als wereldvoorbeeld van circulaire en inclusieve economie. Dat is de nationale ambitie van het Nederlandse bedrijfsleven die zorgt dat onze economie sterk, sociaal en concurrerend blijft. MVO Nederland wil met Ambitie 2020 bedrijven helpen om deze ambitie waar te maken. Ambitie 2020 biedt bedrijven volop kansen. MVO Nederland heeft met bedrijven en experts een […]

Actieteam bouw zoekt tools voor duurzame woningverbetering

Het Actieteam van de Actieagenda Bouw is onder leiding van Marjet Rutten op zoek naar tools om een beter marktgericht aanbod te kunnen doen voor duurzame woningverbetering. Individuele woningverbetering Met de resultaten van de onderzoeken onder aanbieders en woningeigenaren is gekeken waar het stokt met de verduurzaming van individuele woningen. Conclusie: er is echt veel […]

Bent u al een Kipster?

Kipster droomt van vrolijke legkippen in iedere stadswijk. Om die droom werkelijkheid te maken, verzorgt Kipster alles wat hiervoor nodig is. Van exclusieve diervriendelijke design hokken, tot medische zorg, een handleiding en krachtvoer. Gezinnen, verenigingen, scholen, sportverenigingen, horecagelegenheden en instellingen kunnen hun afvalberg verkleinen door etensresten aan kippen te voeren. Wat we gemiddeld per persoon […]

Duurzaam ondernemen in 10 stappen

Waar begint een bedrijf met duurzaam ondernemen? Wat zijn de mogelijkheden en wat levert het op? Om ondernemers op weg te helpen heeft DuurzaamBedrijfsleven.nl een infographic ontwikkeld waarin in tien stappen wordt uitgelegd hoe bedrijven duurzamer te werk kunnen gaan.

Een groener en duurzamer evenement of festival

Duurzaam ondernemen is tegenwoordig belangrijk en de evenementenbranche is daar geen uitzondering op. Temeer omdat gemeenten tegenwoordig duurzame eisen stellen voordat er een vergunning vergeven wordt. Er worden in deze branche nog onvoldoende kansen benut om evenementen milieuvriendelijker te maken. Met een toenemende (groene-) focus op duurzaamheid kan deze trend ook in deze branche niet […]