Dossier Innovatie & Ondernemen

Wat kunt u doen om uw bedrijfsvoering te verduurzamen? Wat levert het uw organisatie op? In dit dossier treft u achtergrondinformatie, best practices, handleidingen, online rekenmodellen en andere relevante publicaties die u kunnen helpen bij het verduurzamen van uw bedrijf of organisatie.

Heeft u aanvullingen op deze informatie of wilt u zelf actief uw kennisdelen, maak dan gebruik van de reactiemogelijkheden of meldt u (gratis) aan voor een account.

Profiteer van nieuwe regels rondom aanbestedingen

Het wordt voor mkb’ers en zzp’ers makkelijker om een overheidsopdracht te bemachtigen. De nieuwe Aanbestedingswet, die ingaat op 1 april 2013, verplicht de overheid om hun aankondigingen eerst op TenderNed te publiceren. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen waar u alle opdrachten van de Nederlandse overheid aantreft. Via TenderNed kunt u zich digitaal (gratis) […]

Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken?

Toenemende maatschappelijke uitdagingen en een terugtredende overheid vergroten de druk op het bedrijfsleven om een positieve bijdrage te leveren aan sociale en milieugerelateerde vraagstukken. Er is echter weinig bekend over de drijfveer van ondernemers om maatschappelijke vraagstukken als startpunt te nemen voor het opzetten van hun bedrijf. Deze inzichten zijn van belang wanneer men sociaal […]

Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort (1e helft 2012)

Dit is de Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort voor het eerste halfjaar van 2012. De monitor is opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in opdracht van de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO). Deze monitor geeft inzicht in de economische ontwikkeling in de regio Amersfoort in het eerste halfjaar van 2012, […]

Handleiding analyse levensloop van producten voor bedrijven

Bedrijven die een levenscyclusanalyse (LCA) willen maken, hebben er een handig hulpmiddel bij: een speciale handleiding die helpt bij de eerste stappen voor het opstellen van een LCA. De handleiding is ontwikkeld door Agentschap NL aanvankelijk voor chemiebedrijven. Maar het gebruik van een LCA kan ook buiten de chemische sector een aanzienlijke milieuwinst opleveren. Met […]

Trendrapport: MVO-trends bieden volop kansen voor Nederlandse ondernemers

MVO Nederland maakt 10 trends bekend voor 2013 MVO Nederland verwacht dat de markt voor duurzame producten en diensten de komende jaren met tientallen procenten blijft stijgen. De vraag naar klimaatneutrale, energiezuinige, gezonde en streekgebonden producten neemt zowel in Nederland als internationaal sterk toe. Ook ontwikkelingslanden en opkomende markten worden steeds interessanter voor Nederlandse bedrijven. […]