Dossiers Stad & Land

In dit dossier treft u achtergrondinformatie, best practices, handleidingen en andere relevante publicaties die van belang zijn bij het verduurzamen van de stedelijke omgeving. Ook maakt u kennis met initiatieven en samenwerkingsverbanden in de regio Amersfoort.

Vernieuwde leidraad voor prestatiecontracten verduurzaming gebouwen

Als leveranciers en opdrachtgevers in hun contracten energiebesparingsprestaties opnemen, bereiken zij sneller de verduurzaming van gebouwen. De leverancier moet dan prestaties en opbrengsten meetbaar en objectief evalueerbaar maken. Zo wordt de transparantie groter. Dit is aantrekkelijk voor zowel de eigenaar als de gebruiker van een gebouw. Agentschap NL stelt nu een vernieuwde leidraad beschikbaar voor […]

Platform Duurzaam Bouwen

Doel van Platform Duurzaam Bouwen is kennisdeling op het gebied van duurzaamheid om zo duurzame bouw- en renovatieprojecten te realiseren. Het platform neemt initiatieven die op korte termijn concreet te verwezenlijken zijn

Energiecijfers Energie & Gebouwde Omgeving

Heeft u op maat gesneden cijfers nodig over het gemiddelde gasverbruik in Nederlandse woningen? Of over de ontwikkeling van de energieprijzen? Of wilt u weten hoe de stand van zaken is bij het toepassen van HR++-glas in kantoren? Agentschap NL heeft nauwkeurige en betrouwbare informatie om effectief CO2-reductiebeleid en energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving te […]

Duurzaam Zorgvastgoed – wat levert energiebesparing op?

Binnen het totale budget van een zorginstelling zijn de energiekosten relatief beperkt. Maar binnen het budget van de facilitaire dienst zijn energiekosten zeker substantieel. Bovendien zijn energiekosten bij uitstek een post die met weinig inspanning te be├»nvloeden is. En elke euro die niet aan energie wordt besteed, kan binnen de instelling aan andere zaken worden […]