Dossiers Werken & Leren

In dit dossier treft u achtergrondinformatie, best practices, handleidingen en andere relevante publicaties die van belang zijn bij het verduurzamen van uw personeelsbestand.

Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken?

Toenemende maatschappelijke uitdagingen en een terugtredende overheid vergroten de druk op het bedrijfsleven om een positieve bijdrage te leveren aan sociale en milieugerelateerde vraagstukken. Er is echter weinig bekend over de drijfveer van ondernemers om maatschappelijke vraagstukken als startpunt te nemen voor het opzetten van hun bedrijf. Deze inzichten zijn van belang wanneer men sociaal […]

Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort (1e helft 2012)

Dit is de Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) regio Amersfoort voor het eerste halfjaar van 2012. De monitor is opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in opdracht van de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO). Deze monitor geeft inzicht in de economische ontwikkeling in de regio Amersfoort in het eerste halfjaar van 2012, […]

Trendrapport: MVO-trends bieden volop kansen voor Nederlandse ondernemers

MVO Nederland maakt 10 trends bekend voor 2013 MVO Nederland verwacht dat de markt voor duurzame producten en diensten de komende jaren met tientallen procenten blijft stijgen. De vraag naar klimaatneutrale, energiezuinige, gezonde en streekgebonden producten neemt zowel in Nederland als internationaal sterk toe. Ook ontwikkelingslanden en opkomende markten worden steeds interessanter voor Nederlandse bedrijven. […]