Dossiers Mens & Maatschappij

In dit dossier treft u achtergrondinformatie, best practices, handleidingen en andere relevante publicaties die van belang zijn bij het verduurzamen van de zorg. Ook maakt u kennis met initiatieven en samenwerkingsverbanden in de regio Amersfoort.

WorldCleanupDay033 – Maak Amersfoort Keischoon!

zaterdag 21 september 2019   |   13:00 – 17:00 uur   |   DIverse locaties in de stad,… Zaterdag 21 september is het World CleanUp Day. Een wereldwijde campagnedag waarbij in meer dan 168 landen ruim 35 miljoen mensen de strijd aangaan met zwerfafval. Vorig jaar gingen tijdens de World Cleanup Day meer dan 300 amersfoorters aan de […]

Winnaar Wijkstrijd Nieuwland bekend

We schreven al eerder over de Wijkstrijd in Nieuwland. Inmiddels is de winnaar bekend! Verschillende straten in de wijk Nieuwland gingen in oktober en november de competitie met elkaar aan om het autogebruik zo klein mogelijk te maken. Edwin Sjoers is de meest duurzame reiziger van de wijk gebleken. Hij heeft de Wijkstrijd gewonnen. 26 Inwoners […]

Appartementen in leegstaande kantoren: snel, kosteneffectief en duurzaam

Met zijn organisatie One Planet wil Paul Heistein een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Al 11 jaar kijkt Heistein vanuit zijn kantoor op het Stationsplein uit op leegstaande kantoorgebouwen. Bij het zien van leegstand vroeg hij zich af of het niet mogelijk was om een prefab “IKEA-of Legopakket”appartement te ontwikkelen waarmee leegstaande gebouwen op een snelle, […]

Een klimaatbestendige en biodiverse stad

Amersfoorter en bestuurder van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier, Fokke de Jong, deelde op Twitter deze animatie. Ook voor bewoners van Amersfoort om een klimaatbestendige en biodiverse stad te creëren.

Wat gebeurt er in de stad? Zonnepanelen, elektrische auto’s, gasloze huizen ….

Waar liggen de zonnepanelen in Amersfoort en wat leveren ze op? Waar in de stad rijden mensen in elektrische deelauto’s en hoe bevalt dat? Onlangs maakten we een kort overzicht van initiatieven in de stad die zich bezighouden met bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische auto’s en huizen die helemaal zijn gericht op een zo klein mogelijke belasting van het […]

Regio Amersfoort voorbereid op economie van morgen

Raad voor Economische Ontwikkeling regio Amersfoort presenteert rapport ‘Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen’ De Raad voor Economische Ontwikkeling de regio Amersfoort (REO) heeft het advies van de commissie van Ek tegen het licht gehouden. Het rapport van de commissie van Ek gaat over de economische versterking van Amersfoort en verscheen in 2009. […]