Van innovatie naar duurzame businesscase in de eerste lijnszorg

BeterWeten7Werkbijeenkomst Van innovatie naar duurzame businesscase in de eerste lijnszorg

Datum: 21 maart 2013 
Locatie: Menzis, Wageningen
Organisatie: Julius Academiy

Uw omgeving verandert en uw organisatie moet zich daaraan aanpassen. Een innovatie kan nog zo mooi zijn of lijken, duurzame resultaten zijn pas haalbaar als uw aanbod aansluit op een reële vraag en als er een balans bestaat tussen investeringen en opbrengsten. Business modellen en business cases kunnen u helpen om het ondernemerschap binnen uw organisatie een stevige impuls geven, partnerships te onderzoeken, of de consequenties van uw interventies onder de loep te nemen. De eerstelijnszorg is echter van oudsher niet gewend om met business cases en modellen te werken. Daarom maken we in deze SMOEL themabijeenkomst kennis met verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan.

Business model en business case
Een business model beschrijft de wijze waarop een organisatie waarde creëert, voor mens, maatschappij en milieu. De vraag hoe het aanbod aansluit op bestaande behoeften staat daarbij centraal. Eén van de manieren om uw business model op een transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen en communiceerbaar te maken, is het Canvas model. In een business case wordt de zakelijke afweging om een project (of taak) te beginnen, beschreven. De kosten worden tegen de baten afgewogen. Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Een business case kan op de achterkant van de spreekwoordelijke sigarendoos gemaakt worden of op basis van uitgebreid onderzoek.

In de 6e SMOELthemabijeenkomst ‘Recept voor een duurzame business (case)’ gaan we dieper in op innovatie business modellen en cases die meervoudige waarden creëren. In de bijeenkomst formuleert u antwoorden op vragen als:

  • met wie moet ik samenwerken?
  • wie is de doelgroep?
  • is mijn product/dienst uniek?
  • wie is bereid om te betalen voor welke waarde?

Organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg
Het ZonMw-programma Op één lijn wil een impuls geven aan multidisciplinaire, integrale eerstelijnszorg door zorgaanbieders te ondersteunen bij het versterken van de bestuurlijke basis onder samenwerking. Binnen de SamenwerkingsMonitor Op Eén Lijn (SMOEL) wordt onderzoek gedaan bij alle Op één lijn praktijkprojecten om te begrijpen hoe het proces van organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg verloopt.

Doelgroep
Naast de medewerkers van de Op één lijn praktijkprojecten van ZonMw zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom tijdens de themabijeenkomsten.

Programma en inschrijven
De folder met het programma en het inschrijfformulier vindt u op de website van het Julius Centrum. Voor medewerkers van de Op één lijn praktijkprojecten van ZonMw is de themabijeenkomst gratis.

Deel je mening

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.